Výměna oleje v automatické převodovce

Potřebuji výměnu oleje v převodovce?

  • doživotní náplň v automatické převodovce je pravda, za předpokladu, že životnost vozidla je stanovena na 150 - 200 tis. km. 
  • činností agregátů se oleje opotřebovávají, dochází ke snížení jejich viskozity oxidací a znečištění mikročásticemi otěrem součástí (u automatických převodovek především z obložených lamel spojek), které postupně zanášejí čistící filtr oleje,
  • včasná výměna filtru a olejové náplně v převodovce a servořízení vede ke správné činnosti agregátů a jednoznačně přispívá ke značnému prodloužení životnosti, obzvláště při častém provozu na dálnici (vysoká rychlost), ofenzivní sportovní jízdě, nebo časté jízdě s přívěsem,
  • při výměně klasickým způsobem, bez výplachu dojde k výměně pouze ca. 50% olejové náplně,
  • doporučený interval výměny oleje je po 30.000 až 60.000 km, zejména u převodovek DSG.

Co všechno obsahuje a jak výměna oleje probíhá ?

Nejprve provedeme diagnostiku převodovky s výčtem chyb, příp. závad, následuje vypuštění oleje, výměna oleje s proplachem speciálním zařízením, výměna filtru (příp. olejové vany, pokud je filtr její nedílnou součástí) a dolití oleje. Při tomto procesu na výstup k chladiči oleje převodovky připojíme speciální přístroj, kterým za současného chodu motoru přetlakem naplníme a zároveň propláchneme celý systém (převodovku, měnič, mechatronik, olejové vedení, výměník). Při tomto postupu spotřebujeme minimálně o 2 litry více oleje, než je kompletní náplň soustavy. Dodržením tohoto procesu dokážeme vyměnit až 98% olejové náplně.

Vždy, při každé výměně oleje, provádíme důkladné vyčištění automatické převodovky ve dvou fázích, doplňujeme ji certifikovaným čerstvým olejem a nastavíme požadovanou hladinu.

Provedeme účinný proplach strojem a tím zajišťujeme úplné odstranění všech nečistot i s výměnou zůstatkové opotřebované náplně. Vanu a magnety, které zachycují kovové části, důkladně vyčistíme. V případě nutnosti, mechatroniku vyjmeme, manuálně vyčistíme a překontrolujeme. Vykazuje-li převodovka nepřesné řazení, můžeme použít přísady pro kvalitnější vyčištění a aditiva do nové náplně.

Při výměně oleje v automatické převodovce používáme pouze špičkové certifikované oleje (Ravenol, Total, MPM, Elf), pro jednotlivé převodovky. Filtry jsou dodávány přímo z Německa pro konkrétní druh automobilu. Zákazníkům zaručujeme mimo kvalitního servisu i dodání certifikátu k použitým náplním a poradenství pro další spolehlivé kilometry.

Cena výměny oleje v převodovce

Cena výměny je závislá dle značky vozu a typu převodovky (rozhodující je zejména velikost olejové náplně). Vyberte značku Vašeho vozu níže. 

Cena základní diagnostiky

Cena základní diagnostiky je prováděna při zjišťování stavu převodovky a výčtu diagnostických chyb. Tuto službu provádíme koncernovým diagnostickým zařízením a je zpoplatněno částkou 1000,- Kč bez dph. V případě následné opravy, nebo provedení úkonu se tato částka odečítá (je součástí servisu).