Výměny oleje v DSG převodovkách koncernu VW

DSG převodovka je v principu mechanická převodovka, kde spojku a řazení rychlostních stupňů nahrazuje mechatronika.

Řazení je rychlé a plynulé, přičemž trvá zhruba 4 setiny sekundy. Spolehlivost převodovek DSG je ale za předpokladu, že se dodržují výměny olejů a provádějí se pravidelné kontroly dle “předpisů” výrobce.

U šestistupňové DSG převodovky je výrobcem předepsaný interval výměny oleje po 60 tisících kilometrech. Mění se náplň o objemu 6,3 litrů + filtr, ale díky konstrukci převodovky, je možné technicky vyměnit pouze 4,5 litrů a za pomocí technologie naklonění vozidla (žádný servis u nás neprovádí), je možné z převodovky dostat o 1,2 litru více.

Sedmistupňové DSG předepsanou výměnu oleje oficiálně nemá, ale olej doporučujeme měnit opět po 60 tisících. Převodovka DSG 7 používá sice stejný olej, jako mechanické převodovky, u kterých je předpis na výměnu po ujetí 120 tisících kilometrech., z praxe je ale patrné, že preventivní výměna oleje po 60 tisících kilometrů, zaručuje po celou dobu životnosti převodovky lepší péči o ložiska a vnitřní mechanismus.

Vliv na výměnu oleje má i způsob využívání vozidla. Pokud je vozidlo využíváno na krátké trasy, olej postupně degraduje vzdušnou vlhkostí a tím ztrácí mazací vlastnosti (viskozitu). Ideální časový interval výměny převodového oleje je tedy tři roky. Pamatujme, že žádná doživotní náplň neexistuje!

Sedmistupňové DSG má tedy pro mechanickou část olejovou náplň o objemu pouhé 2 litry a pro mechatroniku se náplň přesně odměřuje. Mechatronika má tedy vlastní kapalinu, která je opět dle výrobce doživotní. Zde opět platí, olej v mechatronice je využíván pro vysokotlaké hydraulické přenosy a postupem času degraduje stejně jako hydraulický olej. Z naší praxe doporučujeme výměnu oleje v mechatronice každých 60 tisíc kilometrů a kontrolu stavu při každé druhé výměně oleje motorového.

Vzorek oleje mechatroniky DSG 7

Více DSG