Je potřeba měnit olej v automatické převodovce?

Olej v automatické převodovce se měnit nemusí...

Tato hláška je tak stará jako automatická převodovka sama a názory na to se různí.

Internetové diskuse jsou plné "kvalifikovaných" vysvětlení, proč olej neměnit, případně měnit. Ale kde je pravda? Běžný uživatel je z těchto názorů pěkně zmatený, prodejci vozidel běžně hlásí, že náplň ve vozidle máte “DOŽIVOTNÍ”, běžný servis hlásí “TO NEMĚŇ, KDYŽ TO JEDE, NECH TO BÝT”. Na základě těchto tvrzení by se mohlo zdát, že výměna náplně není nutná, avšak životnost vozidla je výrobcem stanovena přibližně na 150 000 km, proč tedy měnit?

Běžný uživatel asi tyto řádky vůbec nečte a každých cca 150-200 tis km mění svůj vůz za nový. S trochou štěstí převodovka nevykáže žádný problém, tedy možná vykáže, ale ani sám uživatel žádný problém nespozoruje. Uživatel, který nemění vozidlo tak často a trochu se zajímá o své servisní intervaly, značně prodlouží pravidelnou kontrolou a výměnou náplní v automatické převodovce její životnost. Výměna náplní je nutná, stejně jako výměna oleje v motoru.

"Doživotní náplň" je termín, který se používá v automobilovém průmyslu pro označení kapalin nebo součástí, které by podle výrobce měly vydržet po celou dobu životnosti vozidla bez nutnosti výměny. V kontextu automatické převodovky se tedy jedná o převodový olej, který by podle výrobce měl vydržet po celou dobu životnosti převodovky.

Nicméně je důležité si uvědomit, co výrobci vozidel zpravidla považují za "doživotí" vozidla. Tento termín obecně odkazuje na dobu, po kterou se očekává, že vozidlo bude v běžném provozu, aniž by došlo k významnému poškození nebo výpadku důležitých součástí. V Evropské unii je průměrná doba životnosti osobních vozidel přibližně 10-15 let.

Takže když výrobci mluví o "doživotní náplni", nemyslí tím, že by olej v převodovce měl vydržet například 30 nebo 40 let. Spíše mají na mysli průměrnou očekávanou dobu životnosti vozidla.

Je také důležité podotknout, že termín "doživotní náplň" může být trochu zavádějící. I když výrobce tvrdí, že je náplň určena na celý život vozidla, může být stále vhodné provádět pravidelnou údržbu a kontrolu stavu oleje v převodovce. Různé provozní podmínky a styl řízení mohou ovlivnit životnost náplně a v některých případech může být nutná její výměna dříve, než dosáhne očekávané životnosti. Tento fakt by měl být zákazníkům vždy sdělen.

Olej v automatické převodovce má několik klíčových funkcí. Mimo jiné slouží jako mazivo, které zabraňuje přímému kontaktu mezi jednotlivými součástmi převodovky, snižuje tření a následné opotřebení. Také odvádí teplo z převodovky, což přispívá k jejímu správnému chlazení.

Pokud je olej v převodovce vysokému otěru, může to znamenat několik věcí:

Starý nebo degradovaný olej:
Při delším provozu může dojít k degradaci oleje, což vede k snížení jeho schopnosti mazat a chladit. Toto může vést ke zvýšenému otěru a poškození součástí převodovky.

Kontaminace oleje:
Olej může být kontaminován nečistotami nebo kovovými částečkami, které vznikají jako produkt otěru součástí převodovky. Tyto částečky mohou způsobit další opotřebení, protože se mohou dostat mezi pohyblivé součásti a způsobovat tření a opotřebení.
Přetížení nebo nadměrné zahřívání: Pokud je převodovka přetížena nebo se nadměrně zahřívá, může to způsobit, že olej rychleji degraduje a ztrácí své mazací a chladící vlastnosti.
Pokud olej projevuje znaky vysokého otěru, může to znamenat, že již nedokáže efektivně plnit své funkce. To může vést k poškození součástí převodovky, včetně ložisek, ozubených kol a jiných mechanických součástí. Pokud se to stane, může dojít k výpadku převodovky, což může vyžadovat nákladnou opravu nebo výměnu.

Proto je důležité pravidelně kontrolovat a měnit olej v převodovce, i když výrobce uvádí, že je "doživotní". Tímto způsobem lze předcházet problémům, které by mohly vést k poškození převodovky.

V převodovce se používá speciální typ hydraulického oleje, který se označuje jako ATF (Automatic Transmission Fluid). Tento olej je pečlivě vyvinutý tak, aby odolával vysokým teplotám a tlakům a zároveň efektivně mazal součásti převodovky. Ale i přes to může docházet k jeho degradaci.

Chemická degradace oleje:
Chemická degradace oleje obvykle souvisí s oxidací, což je proces, který je zrychlen vysokými teplotami. Když olej reaguje s kyslíkem (z vzduchu), vytváří sloučeniny, jako jsou ketony, aldehydy a karboxylové kyseliny, které mohou způsobit ztrátu jeho mazacích vlastností.

Rovněž výroba oleje zahrnuje použití aditiv, které zlepšují jeho vlastnosti. Tato aditiva však mohou s časem reagovat s jinými chemickými sloučeninami nebo se mohou rozložit v důsledku vysokých teplot, což také přispívá k degradaci oleje.

Degradace oleje v důsledku vlhkosti:

Voda nebo vlhkost v oleji může způsobit několik problémů. Voda může reagovat s některými chemickými složkami oleje a způsobit jeho degradaci. Může také snížit jeho mazací vlastnosti, což vede k většímu otěru a opotřebení součástí převodovky. Voda může také přispět k korozi kovových částí.

Degradace oleje otěrem:
Otěr, který se vyskytuje v automatické převodovce, může vést k uvolnění malých kovových částeček, které se mohou dostat do oleje. Tyto částečky mohou způsobit abrazivní opotřebení jiných součástí převodovky, což může způsobit jejich rychlejší opotřebení a potenciální poškození.

Také některé mechanické vlastnosti oleje se mohou měnit v důsledku otěru, což může vést ke snížení jeho mazacích vlastností a odolnosti vůči stárnutí.

Tato různá forma degradace spolu navzájem interagují a často se navzájem zhoršují, což vede ke snížení životnosti oleje a jeho schopnosti chránit převodovku. Proto je nezbytně nutné provádět pravidelné kontroly a údržbu převodovkového oleje.

Více informací