Výměna oleje v automatické převodovce s proplachem?

Výměna oleje

Před několika lety se olej v automatických převodovkách měnil jen zřídka. Výrobci to nepředepisovali a automatické převodovky měly podle prodejců “doživotní náplň”.

Je prokazatelné, že olej časem ztratí některé vlastnosti a znehodnotí se. Převodovky se postupem doby stávají složitějšími a získávají více rychlostních stupňů, které jsou velice citlivé na znečištěné oleje. Na základě našich zkušeností, doporučujeme výměnu náplně v automatické převodovce a filtru každých 60 000 km, nebo každé dva až čtyři roky. Tyto výměny jsou doporučené i výrobcem olejů v mazacím plánu každého takového vozidla, i v případech, kdy neexistuje předepsaná lhůta pro výměnu oleje a filtru.

Zařízení na výměnu oleje v automatické převodovce

Proplachování

Vzhledem ke konstrukci automatické převodovky, se při klasické výměně oleje podaří obvykle vyměnit pouze 60% náplně. Starý olej zůstává v hydraulických ventilech, v měniči točivého momentu a v ostatních částech automatické převodovky. Pokud tedy propláchneme převodovku, kdy vytlačíme starý olej novým, jsme schopni vyměnit až 90% náplně, což je samozřejmě pro automatickou převodovku lepší. S takovou výměnou také měníme filtr, pokud nám to konstrukce převodovky umožní. V případech, kdy je konstrukce převodovky vyrobena tak, že je filtr umístěn mezi kartery, je proplach jediné řešení, jak filtr pročistit. Výměna filtru v takovém případě může být provedena, až když se převodová skříň kompletně vyjme z vozidla a tzv. rozpůlí. Tento úkon je ale velice zdlouhavý a nákladný.

Co když už má převodovka problém?

Pokud je skutečně problém v převodovce, výměna oleje s proplachem není samozřejmě trvalým řešením. Někdy dojde k dočasnému zlepšení, ale kvůli tomu, jak olej funguje, může u převodovky s již nadměrným opotřebením zhoršit její funkci. V takových případech je potřeba konzultovat řešení závady, abychom dali převodovku dopořádku.

Existuje jeden nepopíratelný fakt, že pokud měníte olej pravidelně, budete mít menší riziko, že se vaše převodovka poškodí.

Pokud tedy pravidelně provádíte výměny náplní s průplachem, můžete předejít nákladným opravám.