Proč doporučujeme 30000 interval oleje u některých převodovek DSG?

Vzhledem k technické povaze dotazu je důležité se zaměřit na klíčové aspekty, které jsou spojeny s údržbou a výměnou oleje v automatických převodovkách, zejména u modelů DQ500 a DQ381. Doporučení výměny oleje každých 30 000 km, i když výrobce udává interval 120 000 km, je založeno na praktických zkušenostech a poznatcích z provozu vozidel.

1. Význam čistoty oleje v převodovce:

Olej v automatické převodovce plní několik klíčových funkcí, včetně mazání komponent, přenosu výkonu a chlazení. Čistota oleje je zásadní pro zachování optimálního výkonu a dlouhodobé spolehlivosti převodovky. Nečistoty, jako jsou kovové piliny a oxidace, mohou způsobit poškození ložisek, solenoidů a dalších citlivých komponent převodovky.

2. Filtrace oleje:

Jedním z problémů, které mohou vést k rychlejšímu znečištění oleje, je nedostatečná efektivita filtru oleje nebo absence adekvátního filtračního systému. To může způsobit akumulaci nečistot, které pak zvyšují opotřebení a snižují životnost komponent.

3. Interval výměny oleje:

Výrobce může uvádět delší intervaly výměny oleje, například 120 000 km, které mohou být optimistické a založené na ideálních provozních podmínkách. Tyto intervaly často přesahují dobu záruky vozidla a mohou nezohledňovat reálné opotřebení komponent, které nastává při běžném používání vozidla.

4. Vliv provozních podmínek:

Městský provoz, časté krátké jízdy, jízda ve vysokých teplotách nebo těžké zatížení vozidla mohou výrazně zkrátit interval, po kterém je nutné olej v převodovce vyměnit. Tyto podmínky způsobují rychlejší znečištění a degradaci oleje, což zvyšuje riziko poškození komponent.

Doporučení výměny oleje každých 30 000 km je tedy opatření, které má za cíl předcházet předčasnému opotřebení a poškození převodovky, zvláště v situacích, kdy vozidlo podstupuje zvýšené zatížení nebo je provozováno v náročnějších podmínkách. Toto preventivní opatření může vést k prodloužení životnosti převodovky a zajištění její spolehlivosti.