Převodovka DQ500 (7° DSG) s dvouspojkou v olejové lázni (servisní označení ODL)

Specifikace:
Točivý moment až 600 Nm
Olej je společný pro převodovku a modul mechatroniky
Olej se chladí přes výměník, který je napojen na chladící systém vozidla
Mazání provádí olejové čerpadlo
Použít olej G052 182A2, Ravenol DSG/DCT (objem v převodovce je 7,1l, při výměně s dynamickým proplachem cca. 9l)
Interval výměny oleje doporučujeme každých 30 000km
Olejový externí filtr se mění, interní se nemění standardně

Konstrukce:
Převodovka DQ500 se liší od DQ250 ve více aspektech. Například:

Má dutá planetová kola, která jsou utěsněna těsnícími víčky proti úniku oleje
Všechny synchronní kroužky mají karbonové obložení
Z důvodu šikmého ozubení při zařazení Z působí velká axiální síla. Byly proto přidány axiální ložiska mezi kola
Mechatronika se skládá ze dvou částí - ŘJ a elektrohydraulické jednotky. Průtok oleje mezi převodovkou a mechatronikou zajišťuje 10 trubiček oleje

Olejový okruh: hydraulické mechanické čerpadlo oleje je poháněno od ozubeného kola na dvouspojce

Varování:
Při teplotě oleje 150°C se kvůli ochraně převodovky snižují otáčky motoru, na panelu přístrojů se zobrazí výstražné upozornění a krátký výstražný tón
Při teplotě oleje 170°C se na panelu zobrazí trvalý výstražný tón a chyba se uloží do BNH

Údržba:
Při výměně dvouspojky oproti převodovce DQ250 je třeba dbát na správné seřízení nastavovací podložkou
Při výměně oleje je nutné vypustit olej z převodovky a mechatroniky. Při běžícím motoru se mechatronika naplní
Vždy je nutné při výměně oleje bezpodmínečně dodržet předepsaný postup

Závady a opravy:

  • Svítí kontrolka poruchy převodovky
  • V případě uložených číselných závad je nutné zkontrolovat, zda na krytu hydraulického čerpadla uvnitř převodovky se nepovolily šrouby, které dřou o kolo diferenciálu
  • Pokud je vzdálenost od hrany hnacího hřídele ke spodní ploše menší než 17mm, je nutná výměna převodovky
  • V některých případech může dojít k proražení skříně převodovky
  • Disfunkce mechatroniky s poškozením tlakových sensorů spojky