Bloková výjimka Svoboda volby 2.0

Bloková výjimka - aneb jak funguje udržení záruky na vozidlech servisovaných mimo síť autorizovaných servisů.

Svoboda volby 2.0

Volný trh a spravedlivá hospodářská soutěž jsou hodnotami, které musí být chráněny a hájeny proti monopolu. Takový historický okamžik se právě blíží v podobě nové „Blokové výjimky“.

„Bloková výjimka“ je potřebná jak pro řidiče, tak i pro servisy. Její absence by znamenala vyšší náklady na servis vozidel během záruční doby. Evropská komise již zahájila diskusi a konzultace, během nichž se bude rozhodovat o budoucnosti nezávislého automobilového trhu a služeb poskytovaných servisy. Připomeňme, že „Bloková výjimka“ umožňuje servis vozidel, na které se vztahuje záruka, nejen v autorizovaných servisech, ale i v servisech nezávislých. Díky tomu mají spotřebitelé právo výběru a nezávislé servisy mohou konkurovat autorizovaným servisům, což je nepochybně nutí snížit ceny služeb a náhradních dílů.

Záruka (téměř) zaručena

Zakoupením vozidla výdaje pouze začínají. Náklady na údržbu vozu po celou dobu jeho životnosti mohou překročit částku vynaloženou na jeho nákup. Významným nákladem spojených s užíváním vozu je jeho servis. „Bloková výjimka“ umožňuje majitelům automobilů ušetřit značné výdaje, což je důvod, proč je možné zvolit servis nezávislý nebo autorizovaný. Využití nezávislého servisu nevede ke ztrátě záruky, pokud je servis proveden správně.

Pouhá prohlídka a případná oprava vozidla v záruční době a v nezávislém servisu nevede ke ztrátě záruky. Výrobce vozidla může odmítnout uznání záruky v případě oprav provedených nezávislým servisem, ale pouze tehdy, pokud prokáže, že opravy byly provedeny nesprávně, to znamená, že nebyly provedeny v souladu s doporučeními výrobce vozidla a že to mělo přímý vliv na poruchu nahlášenou v rámci záruky. „Bloková výjimka“ bohužel není vždy a všude respektována. V tomto ohledu existuje mnoho případů porušení ustanovení nařízení, a to nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Mohlo být i lépe

„Bloková výjimka“ je souborem pravidel, která byla vytvořena za účelem ochrany a podpory automobilového trhu proti monopolistickým praktikám automobilek. V tomto ohledu nahradila předchozí nařízení upravující ustanovení a platí do roku 2023. Vzhledem k pomalým legislativním procesům však Evropská komise již konzultuje podobu dalšího nařízení. Stojí za zmínku, že „Bloková výjimka“ je využívána nejen řidiči, nezávislými servisy, výrobci a distributory náhradních dílů, ale také servisy autorizovanými, které také mohou používat náhradní díly, které nejsou přímo originální. Stručně řečeno, „Bloková výjimka“ vytváří podmínky pro spravedlivou hospodářskou soutěž, a tak přispívá k udržení nižších cen za služby jak v nezávislém, tak v autorizovaném sektoru.

Existují oblasti, ve kterých by se mělo pracovat na zlepšení budoucích nařízení, která musí držet krok se změnami, která se na trhu očekávají. Při revizi platných předpisů je však nejdůležitější, aby nová řešení nezhoršovala současnou situaci. Odborníci však neočekávají, že Evropská komise navrhne zákony, které omezí volnou hospodářskou soutěž.

ZDROJ: MotoFocus Group
Převzato se svolením MotoFocus Group

https://motofocus.cz/legislativa/64868,svoboda-volby-2-0?utm_source=newsletter207&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_content=P%25C5%2599in%25C3%25A1%25C5%25A1%25C3%25ADme%2Baktuality%2Bz%2Baftermarketu%2Bpro%2B8.%2Bt%25C3%25BDden%2B2021