Automatická převodovka DSG DQ380 a DQ381 - 0GC

Automatická převodovka DSG DQ380 a DQ381


Od kdy se vyrábějí
Automatické převodovky DSG (Direct-Shift Gearbox) jsou vyráběny společností Volkswagen Group. DQ380 je varianta převodovky DSG, která byla poprvé představena v roce 2013. Převodovka DQ381, je vylepšená verze DQ380, která se začala vyrábět v roce 2017.

Jak jsou spolehlivé
Převodovky DSG jsou obecně považovány za velmi spolehlivé, pokud jsou správně udržovány a pokud jsou použity v souladu s doporučeními výrobce. Nicméně, jako u všech komplexních mechanických systémů, můžou nastat problémy. Některé starší modely DSG, například, byly známy tím, že měly problémy s chybovými kódy převodovky a selháním mechatronické jednotky. Ale modely DQ380 a DQ381, výrobce slibuje, že jsou spolehlivější díky pokročilým technologiím a lepšímu designu.

Proč je důležité měnit olej a jak často
Jako u všech automatických převodových systémů je i u převodovek DQ380 a DQ381 důležité pravidelně měnit olej. Olej slouží k mazání a chlazení součástek převodovky, a tak pomáhá zajistit její plynulé a efektivní fungování. Pokud je olej starý nebo kontaminovaný, může to způsobit zvýšené opotřebení a může vést k předčasnému selhání převodovky.

Výrobce doporučuje výměnu oleje v DSG převodovkách každých 60 000 km nebo 4 roky, v závislosti na tom, co nastane dříve. V rámci zkušeností z oprav této převodovky, doporučujeme výměnu oleje provádět každých 30 tisíc kilometrů s dynamickým proplachem. Toto doporučení je z důvodu společné olejové lázně pro spojku, ložiska, ozubená kola a mechatroniku. Pravidelnou výměnou zajistíte přesný chod převodovky a prodloužení životnosti.

Její výhody a nevýhody


Výhody:
Rychlost řazení: DSG převodovky jsou známy svou rychlostí řazení, která je mnohem rychlejší než u tradičních automatických převodovek.
Účinnost paliva: Díky dvouspojkovému systému může DSG převodovka snížit spotřebu paliva ve srovnání s tradičními automatickými převodovkami.
Výkon: DSG převodovka poskytuje lepší výkon a rychlejší akceleraci než tradiční automatické převodovky.

Nevýhody:
Náklady na údržbu: DSG převodovky mohou vyžadovat nákladnější údržbu než běžné automatické převodovky, včetně pravidelné výměny oleje.
Komplexnost: DSG převodovka je technicky složitější, což může znamenat vyšší náklady na opravy v případě selhání.
Chování při nízkých rychlostech: Někteří uživatelé si stěžují na "trhané" nebo nepravidelné chování DSG převodovky při nízkých rychlostech nebo při manévrování.

Specifikace:
Točivý moment až 420 Nm
Použití oleje G055 529A2, Ravenol DSG/DCT (objem v převodovce 6,8 + 0,1, při dynamické výměně cca. 9l)
Interval výměny oleje po ujetí 30000km
Dvě olejová čerpadla (jedno mechanické a druhé elektricky poháněné)

Konstrukce:
Všechny převody jsou opatřeny synchrony s karbonovým povrchem
Radiální kuličková ložiska zachycují radiální a axiální síly a mají těsnění
Volná válečková ložiska zachycují pouze radiální síly
Diferenciál využívá dvojitá kuličková ložiska, která zachycují jak axiální tak radiální zatížení

Údržba:
Olej se vypouští výpustní zátkou a zátkou na mechatronice
Výměna olejového filtru se provádí bez ohledu na to, zda výrobce doporučuje jeho dimenzování na celou dobu životnosti převodovky
Při výměně oleje je nutno dodržet: teplotu oleje 35°C - 45°C, vypnutý motor, volící páka v poloze P, počkat 4 až 5 před vypouštěním oleje

Závady a opravy:
Svítí kontrolka poruchy převodovky
V elektronice převodovky je uloženo několik číselných závad. Podle data výroby převodovek do 25.8.2017 a od 21.9.2017 do 26.9.2017 mohou být některé závady způsobeny povolenými šrouby na krytu hydraulického čerpadla uvnitř převodovky
V případě problémů je nutné provést kontrolu a případně výměnu převodovky.

Selhání spojky: V důsledku nadměrného opotřebení nebo nesprávného použití může dojít k selhání spojky, což se projeví ztrátou výkonu, špatným řazením nebo nemožností zařazení rychlosti.

Problémy s mechatronickou jednotkou: Mechatronická jednotka, která řídí hydraulické funkce převodovky, může selhat. Toto může vést k nesprávnému řazení, trhání při jízdě nebo dokonce k zablokování převodovky v určitém stupni.

Chyby softwaru: Někdy může být problém s řídícím softwarem převodovky, což může vést k nekonzistentnímu nebo nepravidelnému řazení.

Opravy:
Výměna spojky: Pokud dojde k selhání spojky, bude nutná její výměna. Toto by mělo být provedeno v kvalifikovaném servisu, jelikož se jedná o složitý proces.
Oprava nebo výměna mechatronické jednotky: Pokud dojde k selhání mechatronické jednotky, může být nutné ji opravit nebo vyměnit. Toto je také složitý proces, který by měl být proveden kvalifikovanými odborníky.

Aktualizace softwaru: Pokud je problém způsoben chybou softwaru, může být řešením aktualizace softwaru převodovky. Tuto aktualizaci by měl provést kvalifikovaný servis.
Bez ohledu na konkrétní problém je důležité, aby jakákoli oprava nebo údržba převodovky DQ381/0GC byla provedena kvalifikovaným odborníkem. Komplexita tohoto systému znamená, že nesprávná manipulace může vést k dalším problémům nebo k poškození převodovky.

Přestože převodovky DQ380 a DQ381 mají některé nevýhody, jejich výhody často převažují, zejména pro ty, kteří hledají vysoký výkon a efektivnost.