Hluky z přední části vozidla Audi S-tronic, CVT

Technická informace na převodovky Audi Stronic, CVT.

Hluky z přední části vozidla při lehké akceleraci/ konstantní jízdě, vycházejících od předního levého kola, z uložení ložiska hřídele automatické převodovky.

Tyto hluky zákazník prezentuje při lehké akceleraci (vytí, dunění, škrábání) z přední části vozidla. Jedná se o nepřetržité hluky.

Zjištění dílny:

Při manuální kontrole levé přírubové hřídele je zjištěna vůle v axiálním, nebo radiálním směru. Na povrchu víka ložiska (konzole ložiska) na straně převodovky, je vidět oděr materiálu. K tomuto je zapotřebí odšroubovat šrouby a víko ložiska posunout na přírubové hřídeli, viz video

Postižená kuličková ložiska jsou montovaná pouze na levé straně, proto se podobná odchylka nevyskytuje na pravé straně! Kuličkové ložisko levé přírubové hřídele se protáčí v převodové skříni.

Pro opravu této závady je několik možností

Oprava v autorizovaném servisu - poškozený povrch se očistí, vyvložkuje se vymezovací podložkou 0B4409227 (max 4 kusy), vloží se nové radiální ložisko 0B4409294 (varianty dle ETKA), vytěsní se těsnícím tukem pro radiální těsnící kroužek G052128A1 a stáhne se konzolí ložiska a novými šrouby 0B4409175. Tato oprava je dle našeho názoru neefektivní, ale poskytuje možnost následné demontáže ložiska průchozí hřídele k opravám spojky a demontáže převeodovky.

Oprava v neautorizovaném servisu zalepením - poškozený povrch se očistí a nové ložisko se zalepí v uložení jakýmsi epoxidovým lepidlem. Ložisko se po tomto řešení nedá demontovat a při následném servisu spojek a demontáži převodovky je náročná demontáž (leptání lepidla v lázni). Toto řešení v žádném případě nedoporučujeme!

Oprava v neautorizovaném servisu s demontováním celé fremy - poškozený díl se odstrojí a kompletně demontuje s následným vyfrézováním otvoru a vyvložkováním na požadovaný rozměr s instalací všech originálních dílů. Tato oprava bývá časově náročná a ve většině případech se musí odesílat na speciální frézku. Doporučujeme jako možné řešení, ale zdlouhavé.

Oprava v našem servisu za pomocí mobilní frézky
Z poškozeného uložení demontujeme ložisko s hřídelí, vyfrézujeme a tím i zarovnáme poškozenou (vydřenou) konzolu ložiska, následně vyvložkujeme kalibrovanou vložkou a usadíme nové originální radiální ložisko 0B4409294, spolu s novou konzolí a šrouby 0B4409175. Tyto úkony provádíme bez nutnosti převodovku demontovat z vozidla, což přináší jak finanční, tak i časové úspory. Náhled z naší práce přinášíme v malém videu.

Pro konzultace a řešení této závady, nás neprodleně kontaktujte.